Garantija un atteikums

Garantija


iBolit’s sniedz garantiju savai produkcijai ar šādiem nosacījumiem:

• Garantijas derīguma termiņš fiz. Personām – 2 gadi no pirkšanas brīža ( ja prece iegādāta un tiek lietota mērķiem, kas nav saistīti ar saimniecisko vai profesionālo darbību). Mazlietotām precēm garantijas derīguma termiņš ir atkarīgs no stāvokļa un var atšķirties - tiek piemērots indiduāli.

• Garantijas derīguma termiņš jur. Personām – 1 gads no pirkšanas brīža. Mazlietotām precēm garantijas derīguma termiņš ir atkarīgs no stāvokļa un var atšķirties - tiek piemērots indiduāli.

Ja tiek konstatēts, ka precei ir tehniskais defekts/brāķis, tad Jums ir tiesības piegādāt to oficiālajā servisa centrā vai mūsu iBolit’s ofisā ar mērķi veikt remontu. Piegādāt preci nepieciešams kopā  ar pirkuma un garantijas apliecinošu dokumentu. Precei, kas nāk no remonta/tiek nomainīta, ir spēkā iepriekšējais garantijas tērmiņš, bez pagarinājuma.
 


Garantija tiek anulēta sekojošos gadījumos:

• Konstatēta trešo personu vai uzņēmumu iejaukšanās, nesankcionēts remonts neautorizētajā servisā;

• Būtiski mehāniski bojājumi, kas var ietekmēt darbspēju;

• Izdzēsts, mainīts vai nevar tikt identificēts preces sērijas numurs/IMEI kods;

• Pircējs nevar uzrādīt aizpildītu garantijas un/vai pirkuma apliecinošu dokumentu;

• Garantijas/pirkuma apliecinoša dokumenta saturs tika mainīts nepiedaloties uzņēmuma pārstāvim;

• Netika ievēroti ekspluatācijas instrukcijas norādījumi;

• Iztecējis garantijas termiņš.
 

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

 

• Pircējam ir atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no distances līguma, neminot iemeslu;

• Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad prece tiek iegādāta;

• Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircēja pienākums informēt mūs izmantojot ēpastu info@ibolits.lv vai zvanot uz tālr. +371 28272857;

• Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, Pircējs informē mūs ar vienu no iepriekš minētajiem veidiem un piegādā preci ar pirkumu apliecinošiem dokumentiem pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, pēc adreses: Rīga, Dzirnavu iela 73.

• Atteikuma tiesību izmantošanas laikā pircējs var izmantot preci tik cik nepieciešams, lai pārbaudītu preci (Piemēram, portatīvo datoru gadījumā, iepazīties ar ārējo izskatu, gabarītiem, neaktivizējot iepriekš instalēto operētājsistēmu vai neinstalējot to, neņemot nost aizsargplēves; mobilo telefonu gadījumā – neņemt nost aizsargplēves, neieslēgt, nelikt SIM karti un nezvanīt, nesinhronizēt datus);

• Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes, stāvokļa un vērtības saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.